Handel

Handelsmodell

En viktig del av projektet är att skapa en modell för hur handel med
krossensilerad säd i storsäck kunde bära sig i jämförelse mer
konventionell spannmålsodling.

Vi samlar information om de relevanta kostnadsfaktorerna och skapar en
interaktiv räknare där man kan väga faktorer mot varandra och se vilka
kostnader och inkomster man kan få från att använda krossensilering i
säck mot att torka sin säd på traditionellt sätt (eller att
krossensilera säden, men förvara den i slang).

Modellens faktorer (mängd spannmål, fuktighetsgrad, transportsträckor,
säckåtgång, försäljningsdatum, etc.) ger en mångsidig bild av var
kostnadsfördelarna ligger.

Användaren kan själv sätta in sina egna kostnader och priser för att
skräddarsy kalkylen för sin egen gård och situation, men om man inte är
säker på hur mycket t.ex. en krossensileringsentreprenör kostar i timmen
(om man inte använt sig av metoden tidigare) så föreslår kalkylen ett
medelpris att använda, baserad på undersökning av priser och
kostnadsnivåer i Botnia-Atlantica-området.

 

KALKYLATORN

I kalkylatorn fyller du i dina egna uppgifter för att jämföra metoderna
torkning, krossensilering i slang och i storsäck. Kalkylatorn kan laddas
ner både som excelfil och användas i webbläsaren (webbversionen). Båda
filerna har samma data.

Blir du osäker på något kan du se inspelade videotutorials under
kalkylatorknapparna.

Kontaktperson: mikael.ehrs@novia.fi 

 

Ladda ner kalkylator.xls

Se på tutorial - Indata för egen
gård

Se på tutorial -
Kalkylresultat

Se på tutorial - Bakgrundsdata och
referenser

Se på tutorial -
Webkalkylatorn